Augmentacja tkanki kostnej

Augmentacja tkanki kostnej

Pod pojęciem augmentacji rozumiemy procedury z zakresu chirurgii przedimplantacyjnej, zmierzające do odtworzenia kości w miejscu jej zaniku tak, aby stworzyć odpowiednie miejsce do wprowadzenia implantu.
Augmentacja, może obejmować odbudowę kości w wymiarze poziomym, jak i pionowym.

Poziomej augmentacji wyrostka najczęściej wymagają przedni odcinek szczęki oraz boczny odcinek żuchwy. Zabieg można przeprowadzić z równoczesną implantacją bądź, w zależności od ilości zaniku kości dwuetapowo – najpierw odbudowa, potem implantacja. Decyzję o metodzie lekarz implantolog podejmuje w oparciu o analizę objętości obecnej ilości kości (badanie CBCT) oraz warunków dla osiągnięcia pierwotnej stabilności implantu.

Augmentacja pionowa to zwiększenie ilości kości w wymiarze pionowym, na odpowiednią wysokość wyrostka zębodołowego. W tym rozumieniu zabiegiem odbudowującym jest podniesienie dna zatoki szczękowej. Zabieg dotyczy głównie odcinków bocznych, w których zatoki sięgają najniżej.

W tej procedurze materiał kościotwórczy umieszcza się pomiędzy dnem zatoki a granicą kości wyrostka zębodołowego. W zależności od warunków klinicznych stosujemy różne metody. W metodzie otwartej stomatolog rozwierca kość otaczającą zatokę, tak aby mógł umieścić materiał kościotwórczy pomiędzy wyrostkiem a błoną śluzową zatoki. W metodzie zamkniętej, najczęściej wykonywanej razem z wszczepieniem implantu, otwór wywiercany jest w szczycie wyrostka zębodołowego, z jednoczesnym wytworzeniem łoża do wszczepienia implantu.
Rozszczepienie wyrostka zębodołowego jako technika augmentacji stosowana jest w odcinkach bocznych żuchwy w sytuacjach, gdy wyrostek zębodołowy jest zbyt wąski na wprowadzenie implantu. Wyrostek poszerza się, rozszczepiając go i umieszczając w powstałej szczelinie materiał kościozastępczy. Jeżeli warunki na to pozwolą, można jednocześnie przeprowadzić implantację.

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam Swoje dane, oddzwonimy!

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani konsultacją chirurgiczną, macie pytania czy wątpliwości, to serdecznie zapraszamy do naszego gabinetu Prodental na wizytę konsultacyjną. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie nurtujące Państwa pytania.

Zadzwoń + 48 507 164 603 i umów się na konsultację. Lekarz oceni stan Twojego uzębienia, poznasz plan i koszty leczenia.